کود/کود کامل
کود کامل AYSA NPK ۲۰-۲۰-۲۰ کیسه ۱۰ کیلوگرمی
کود کامل AYSA NPK ۲۰-۲۰-۲۰ کیسه ۱۰ کیلوگرمی

کود کامل AYSA NPK ۲۰-۲۰-۲۰ کیسه ۱۰ کیلوگرمی

۰۹۳۵۱۴۳۴۵۲۱
درخواستی
info@iran-ebay.ir
۲۱۵,۰۰۰ تومان
  استان: تهران
شهر/محله : تهران
واحد : کیلوگرم
وضعیت : پودر
تولید کننده : ایران
زمان تحویل : ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
محل تحویل : قم
کاربرد : کشاورزی
تاریخ انقضا : ۲۰۲۰

کود کامل

نظرات کاربران