کسب و کار/ سرمایه گذاری
نیاز سرمایه و شریک
نیاز سرمایه و شریک

نیاز سرمایه و شریک

۰۹۰۳۳۵۴۵۳۰۷
درخواستی
ندارد
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  استان: مركزی
شهر/محله : خمین

با سلام نیازمند کشاورز وارد به کشت شیوید زمین آب از ما .....ده تا پونزده هکتار بارانی کاشت و داشت و برداشت از شما خرج نصف و نصف ویا خرج با شما درصد بیشتر هم ببرید تماس ده صبح تا ده شب

نظرات کاربران